KOBİ’ler desteklenirken çalışan kesim unutulmamalıdır.
BAĞIMSIZ HABER-SEN Genel Başkanı Turabi AKGÜL “TRT’ de Kurumsal hafıza kayboluyor…”
 







Açlık sınırı:

2.112,00.-TL

Yoksulluk sınırı:

5.154,00.-TL







HizmetKolumuzdaki Kurumlar